Alkoholhantering på Göteborg Vin & Deli

Svenska Mässan Gothia Towers har utskänkningstillstånd för Göteborg Vin & Deli. Vi måste alltså följa de lagar och regler som normalt gäller på en restaurang avseende hantering av alkohol.

För mer information om redovisning, kontakta projektteamet.